Bán Đất tại Tân Hải, Tân Thành, BRVT

Đang Bán:

Thửa đất số: 517  Tờ BĐ số: 39

Diện tích:   912.5 m2

Trong đó:

+ Đất ở : 300 m2

+ Đất trồng cây lâu năm: 612.5 m2

Địa điểm: Tân Hải, Tân Thành, BRVT

ĐT Liên Hệ xem Đất: 0981 937 614

 

You must be logged in to post a comment.