Hướng Dẫn Chuyển đổi internet explorer 11 xuống explorer 8 Trong Win 7 chỉ với 3 Bước!

Chào các bạn, Trình duyệt Internet Explorer 11, 10, 9,… đều có những tính năng mới và hỗ trợ tốt cho việc truy cập internet, tuy nhiên vì một lý do nào đó như Bạn phải vào các phần mềm Báo cáo thuế, hay các phần mềm khác yêu cầu phải sử dụng phiên bản thấp hơn. cụ thể ở đây là IE8. Tôi hiểu […]

Read Me Leave comment